Czym są sprężarki oraz jakim sposobem działają?

Sprężarki to sprzęty, z jakimi napotykamy się niejednokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, oraz w każdym, przeciętnym domu! Wentylator, lodówka czy odkurzacz… To tylko drobne przykłady. Głównym zadaniem przeciętnej sprężarki jest zwiększanie ciśnienia gazów. Nieraz oczekiwany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Możemy także bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są urządzeniami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zasobnika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a następnie sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie powinno posiadać o wiele większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezwykle ważnym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą kolosalne straty energii w postaci ciepła. Skutkiem tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarki

Funkcją sprężarki jest podniesienie ciśnienia określonego gazu. Taki efekt nazywamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Wobec tego tak swobodnie zmienić ich kształt oraz pojemność. Wymaga to jednakże gigantycznych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez należytego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest nadzwyczaj wysokie. To właśnie dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki wywołuje parę innych wyników. 

Zachodzi zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają niezwykle stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki spalinowe