Czysta woda dla każdego

uzdatnianie wody

Woda to źródło życia, lecz przez zanieczyszczanie otoczenia oraz występujące w nim toksyny oraz ona staje się potencjalnym zagrożeniem dla istnienia oraz witalności człowieka. W następstwie tego także każda woda, którą wydobywa się z różnorakich źródeł musi przejść proces uzdatniania przed dopuszczeniem jej do konsumpcji.

Na czym polega uzdatnianie wody? Należy zdać sobie kwestię z tego, że uzdatnianie to standardowy proces dopuszczenia wody do spożycia przez ludzi. Sam proces to nic innego jak poprawa jakości wody, żeby ta spełniała wszystkie określone prawem standardy oraz nie kreowała zagrożenia dla organizmów żyjących. Uzdatnianie wody składa się z poszczególnych etapów, które muszą nastąpić po sobie, by woda stała się wodą pitną i nie szkodziła człowiekowi:

 

1)            etap 1: natlenianie, jakie natlenia wodę oraz usuwa rozpuszczone w niej nieprzydatne gazy,

2)            etap 2: filtrowanie, jakiego celem jest oddzielenie niepożądanych substancji,

3)            etap 3: dezynfekcja, jaka eliminuje zagrożenia chorobotwórcze takie jak bakterie, wirusy i grzyby;

4)            etap 4: zmiękczanie, to wykorzystywane jest w głównej mierze wtenczas, kiedy woda ma być wykorzystana w przemyśle

 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dobór metody uzdatniania wody w gigantycznej mierze zależy od rodzaju ujęcia wody. Z jakiej przyczyny tak się dzieje? Powód jest typowy: różne ujęcia wodne znamionuje różny poziom i typ zanieczyszczeń, wskutek tego też inaczej przebiegać będzie uzdatnianie wody z ujęcia powierzchniowego, zupełnie inaczej z drenażowego, a jeszcze inaczej z głębinowego, czyli podziemnego. Najczystsza woda wywodzi się z ujęcia głębinowego, bowiem w jakiś sposób sama ulega procesowi samooczyszczania, co nie oznacza nie pożąda uzdatniania.

Zobacz także:

http://www.cin.org.pl/rynek-uzdatniania-wody-juz-nigdy-nie-bedzie-taki-sam/

oraz

http://www.cin.org.pl/