Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były zagadnieniami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób pozostali dotknięci przez los odpowiednio nie można było spotykać na ulicy. Powodów było parę. Pomiędzy innymi fakt, że postaciom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było transportować się w przestrzeni miejskiej. Mimo to w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych niezwykle się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej szkoła. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz przede wszystkim rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to niesłychanie istotna zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, jakie zachęcić mają pracodawców do angażowania ludzi niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Dodatkowym atutem są tu ogromne dofinansowania do stanowisk pracy tworzonych naturalnie z myślą o takich osobach. Wybitnie ważne jest także to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym bezsprzecznie też władze Warszawy, dokładają wszelkich starań, aby przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny wcale nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło również konstytuować trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To znakomita okazja do tego, żeby wykazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są równie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu miastach Polski, w tym oczywiście także w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na których podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To także kapitalna okazja dla władz miast i gmin do tego, żeby zastanowić się nad uproszczeniami dla osób, które nie są tak efektywne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz to częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. To właśnie dzięki temu w powierzchni miejskiej pojawiają się autokary dopasowane do transportu wózków inwalidzkich czy podjazdy gwarantujące jednostkom niepełnosprawnym względnie proste dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa